Warto zobaczyć

Czytaj więcej: Nowe perspektywy dla biznesu w ramach...Wiosenne rozstrzygnięcia dokonane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie sprawiły, że Lokalna Grupa Działania „Na Śliwkowym Szlaku” uplasowała się na drugim miejscu wśród trzydziestu dwóch stowarzyszeń w Małopolsce, a osiągnięty wynik punktowy pozwolił na zawarcie umów na dofinansowanie na pełną wnioskowana kwotę - ok. 8 mln zł. Teraz trwają ostatnie aktualizacje przyjętych dokumentów a następnie przyjdzie czas na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie. Nowe rozdanie środków unijnych ukierunkowane jest na tworzenie miejsc pracy, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w budżecie LGD jak i w zaplanowanych konkursach. Prawie połowa otrzymanych pieniędzy ma trafić do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą bądź planują rozwój już prowadzonej firmy.

Czytaj więcej: Region brzeski z nowym dostępem do autostradyW poniedziałek nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania nowego drogi, która połączyła autostradę A4 z drogą krajową nr 94 w miejscowości Jasień. Ten krótki odcinek drogi (ok. 2,1km) jest tak naprawdę kamieniem milowym w działaniach na rzecz zmniejszenia obciążenia ruchem samochodowym miasta Brzeska a jednocześnie daje podstawę do stwierdzenia , że centrum Powiatu Brzeskiego docelowo stanie się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na południu Polski. Oczywiście będzie to możliwe po całkowitym zakończeniu inwestycji – wybudowanie kontynuacji łącznika autostrady aż po południowe rogatki Brzeska – do drogi krajowej nr 75. Sama uroczystość trwała kilkanaście minut i ograniczyła się do podsumowania zrealizowanej inwestycji oraz do przekazania gratulacji. Głos zabrali : Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska , Józefa Szczurek – Żelazko – poseł na sejm RP, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Tomasz Pałasiński – dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czytaj więcej: Podsumowanie  gołębiarskiego sezonu w młodej...Po długim i wymagającym dużego zaangażowania sezonie lotowym przyszedł czas na najmilszą jego cześć, podsumowanie wyników i wręczenie nagród. Tegoroczne spotkanie hodowców przynależnych do koła w Czchowie zaszczycili samorządowcy dwóch gmin: Łosonina Dolna (Bolesław Oleksy – Przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Golonka – Wójt Gminy) oraz Czchowa (Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa oraz Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy). Warto w tym miejscu nadmienić, że dostrzegli oni potrzeby tworzącej się sekcji i wsparli finansowo zakup przyznanych pucharów. Specyfiką tegorocznej rywalizacji był fakt, że te kilkanaście wyróżnień i dyplomów trafiło do rąk kilku hodowców min: Tomasz Kuśnierz, Kazimierz Gurgul, Bogusław Wrona, Wincenty Grzesicki.

Czytaj więcej: Stypendia stażowe rozdane.Czytaj więcej: Stypendia stażowe rozdane.Październikowa sesja Rady Powiatu w Brzesku była okazją do podsumowania kolejnej już edycji przyznawania unijnych stypendiów stażowych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat brzeski. W 2015 roku przyznano łącznie 38 stypendiów które trafiły do rąk: 11 uczniów ZSP Nr 1 w Brzesku, 11 uczniów ZSP Nr 2 w Brzesku, 11 uczniów ZSP w Czchowie oraz 5 uczniów ZS w Łysej Górze. Miesięczne zajęcia realizowano u kilkunastu pracodawców, którym zrefundowano koszty związane z opieka nad uczniami. Tegoroczna edycja stypendiów była ostatnim etapem kilkuletniego przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzesku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Nietuzinkowy sposób na społeczne konsultacje.Czytaj więcej: Nietuzinkowy sposób na społeczne konsultacje."Poranek z LGD przy kawie i śliwce", to pomysł na jeszcze skuteczniejsze zweryfikowanie propozycji do nowej strategii LGD. Na Śliwkowym szlaku. W ramach nieformalnych, roboczych spotkań w kameralnym gronie prowadzonych przez członków zarządu stowarzyszenia z poszczególnych gmin (Czchów  Jarosław Gurgul) postanowiono sprawdzić czy ustalenia podjęte w ramach licznie przeprowadzonych narad są trafne. Rozmowy toczone przy herbacie były szansą na zgłoszenie własnych pomysłów, uwag do właśnie projektowanych dokumentów.

Czytaj więcej: Nieodpłatna  pomoc prawna w każdej gminie już od...Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem brzeskim a siedmioma gminami z terenu powiatu będą podstawą do utworzenia punktów świadczących nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców poszczególnych gmin. Każda z jednostek gminnych zobowiązała się do zapewnienia biura zlokalizowanego w dostępnym miejscu, spełniającym szereg wymogów służących komfortowej pracy, zachowania poufności prowadzonych spraw. Po stronie powiatu leży zatrudnienie osoby legitymującej się odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem prawniczym lub wyłonienie w konkursie organizacji pozarządowej posiadające udokumentowane doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

Zgodnie z ustawą upoważnionymi do skorzystania z pomocy prawnej są osoby:

Czytaj więcej: Śliwkowe świętowanie w czchowskich przedszkolach.Funkcjonująca od siedmiu lat Lokalna Grupa Działania ,,Na Śliwkowym Szlaku’’ podejmuje szereg działań mających na celu zwiększania atrakcyjności partnerskich gmin, integrację tego obszaru. Jedną z takiej inicjatyw było przedsięwzięcie pod nazwą ,,Śliwkowe szkoły’’. Da akcji skierowanej głównie do szkół przyłączyły się także dwa czchowskie przedszkola: z Jurkowa oraz Czchowa. Przyznane w ramach projektu certyfikaty sprawiły , że placówki na stałe wpisały w plan swojego działania tematy związane ze śliwkowym szlakiem.

Czytaj więcej: Wyróżnienia za sportową aktywność w...W ramach październikowej sesji Rady Powiatu w Brzesku dokonano podsumowania sportowej rywalizacji szkół z terenu powiatu oraz wręczono okolicznościowe statuetki dla najlepszych placówek. W każdym roku szkolnym przedstawiciele trzech szczebli szkół rywalizują w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Kilkadziesiąt dni zmagań to wiele emocji ale także satysfakcji , indywidualnych sukcesów. Na podstawie tych wyników przyznawane są wyróżnienia dla szkół, na poszczególnych szczeblach nauczania.

Tegoroczne wyniki przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: Darmowe szczepienia przeciwko zakażeniom...Dzięki wspólnej inicjatywie samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego oraz 6 samorządów gminnych z terenu powiatu brzeskiego 339 dzieci w wieku do lat trzech zostanie objętych profilaktycznym szczepieniem. Na terenie gminy Czchów 64 dzieci będzie mogło skorzystać z darmowych szczepień profilaktycznych zakażeń pneumokokowych. W ramach zawartych porozumień miedzy samorządami i przeprowadzonej procedury przetargowej realizatorem usługi na poziomie gminy Czchów będzie „Dariusz Drożdż „DARMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie ul. Sądecka 183, 32- 860 Czchów.

 
Copyright © 2017 Oficjalna strona Jarosława Gurgula. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect